Västlanda samfällighetsförening och dess styrelse vill med denna hemsida välkomna såväl nya som "gamla" fastighetsägare i Sundänge och hoppas att ni ska trivas bra här. Hemsidan används för att informera alla nuvarande fastighetsägare, men även de som är nyfikna på området och funderar på att köpa fastighet här.

Välkomna!

Västlanda Samfällighetsförening

Sundänge är ett fritidsområde beläget cirka 17 km nordväst om Köping, mellan Himmeta och Västra Skedvi. Området ligger invid Västlandasjöns östra strand och består av cirka 290 fastigheter med en blandning av alltifrån sommarstugor till permanentbostäder. På området finns handelsbod, badbryggor, båtbryggor, minigolf, boulebana, dansbana, grönområden, vägar o s v, som vi alla gemensamt äger och underhåller.
 

Senaste nytt

  • Årsstämma 2018 Sätt redan nu ett kryss i kalendern lördagen den 12 maj. Då är det årsmöte på dansbanan med start kl. 11.Kom ihåg att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda ...
    Inlagd 8 feb. 2018 09:46 av sundänge sundänge
  • Nytt protokoll Nu finns protokollet från senaste styrelsemötet att läsa i mappen "Dokumentarkiv"
    Inlagd 8 feb. 2018 09:37 av sundänge sundänge
  • Dämmet i ån Nacka Tingsrätt, Mark- & Miljödomstolen har den 7/12 2017 kommit med en dom angående borttagandet av skibord/dämme i ån. Domen är bifogad. Vi kommer noggrant följa händelserna och ha ...
    Inlagd 23 jan. 2018 11:45 av sundänge sundänge
Visar inlägg 1 - 3 av 45. Visa mer »