Nyheter


Bruksanvisning till nya hemsidan

skickad 12 apr. 2018 09:19 av sundänge sundänge

Vill du läsa lite mer om hur den nya hemsidan är uppbyggd och fungerar finns det en bruksanvisning. Den är bifogad inlägget.

Nya hemsidan är här

skickad 7 apr. 2018 06:15 av sundänge sundänge   [ uppdaterad 7 apr. 2018 06:18 ]

Nu har vi äntligen fått den nya hemsidan på plats. Adressen till sidan är sundange.nysida.se
Den kommer så småningom att ersätta den gamla sidan och adressen vara den samma som alltid.

(Tyvärr fungerar inte länkningen, kopiera och klistra in - utan www så hamnar du rätt. Beklagar det!)

Arbetsdag 28 april

skickad 5 apr. 2018 11:24 av sundänge sundänge   [ uppdaterad 5 apr. 2018 11:27 ]

Klockan 10 samlas vi för att snickra på dansbanan
På denna arbetsdag kommer fokus ligga på dansbanan. Så de som känner sig händiga med såg och hammare är hjärtligt välkomna. De som inte är riktigt lika bekväma med dessa verktyg är givetvis också hjärtligt välkomna. Det finns jobb till alla.

Meddela arbetsledaren, sundange.nu@gmail.com, att ni kan vara med så vi vet hur många vi blir och kan planera arbetet

Välkomna!

Behöver du bygglov inför sommaren?

skickad 26 mars 2018 09:23 av sundänge sundänge

Om du har tänkt att bygga under sommarledigheten är det dags att ta reda på om bygglov eller anmälan behövs. Det krävs t ex bygglov för en inglasad altan, ett plank eller ett garage.

Sista dag att ansöka med komplett ansökan är 30 april. Läs mer i bifogad bilaga från Köping kommun.

Styrelsemöte mars

skickad 25 mars 2018 06:33 av sundänge sundänge

Nu finns det senaste protokollet (mars 2018) under "Dokumentarkiv".

Nyheter kring dämmet

skickad 25 mars 2018 06:31 av sundänge sundänge

Länsstyrelsen har bestämt att dämmet vid Västlandasjöns utlopp ska rivas. Efter en överklagan så har vi dock fått fram till den sista augusti på oss.

Frågor och svar till styrelsen

skickad 2 mars 2018 11:24 av sundänge sundänge

Styrelsen fick för en tid sedan en del frågor kring vårt arbete. Vad är tankarna med pengarna som finns, vad går pengarna för båtplatserna till, styrelsens sammansättning och en hel del annat.

Vi (styrelsen) tycker att det är bra frågor som berör alla som bor i Sundänge - oavsett om man bor permanent eller har en stuga.

I bifogat dokument kan du läsa frågorna och svaren.

Årsstämma 2018

skickad 8 feb. 2018 09:46 av sundänge sundänge

Sätt redan nu ett kryss i kalendern lördagen den 12 maj. Då är det årsmöte på dansbanan med start kl. 11.
Kom ihåg att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sista mars.

Välkommen! 

Nytt protokoll

skickad 8 feb. 2018 09:37 av sundänge sundänge

Nu finns protokollet från senaste styrelsemötet att läsa i mappen "Dokumentarkiv"

Dämmet i ån

skickad 23 jan. 2018 11:45 av sundänge sundänge

Nacka Tingsrätt, Mark- & Miljödomstolen har den 7/12 2017 kommit med en dom angående borttagandet av skibord/dämme i ån. Domen är bifogad. 
Vi kommer noggrant följa händelserna och ha koll på vattennivån i sjön efter borttagandet.

1-10 of 52