Avgifter

Årsavgiften till samfällighetsföreningen samt båtplatsavgiften betalas med de 2 separata fakturor som skickas ut. Betalningsavier skickas ut av föreningen ca 1 månad före sista betalningsdag. Ni betalar fakturorna var och en för sig,  man lägger inte till avgiften på samma inbetalning.
 
Västlanda Samfällighetsförening
Bankgironr 5681-7729
2600 kr (1/5 för obebyggd tomt)
600 kr för båtplats
 
OBS!
Alla betalningar sker via bankgiro och fakturor skickas ut, betalas var och en för sig, hamnar då rätt i vårt system när fakturanr anges vid betalning.
 
Om man inte betalar sin båtplats förlorar min sin plats till nästa person i kön.