Båtplatser

Det finns två båtbryggor i området, en vid Pumpstigen och en vid Svanstigen. Vid intresse av båtplats, kontakta Båtplatsansvarig (se kontaktuppgifter under Styrelsen & funktionärer). 
 
Ordningsregler:
  • Avgiften betalas med separat faktura som skickas ut med posten, Ej läggas på den ordinarie avgiften.
  • Detaljerad betalningsinformation finns under Avgifter.
  • Båtarna bör ösas ur vid behov. De får ej ligga fulla med vatten då det sliter på fjädrar .
  • Underhåll av bryggorna sker vintertid när isen ligger. Det är inte tillåtet att låta båtarna ligga i året runt då underhållet inte kan utföras.
  • Båtarna får endast vinterförvaras på egen tomt.
Följer man inte reglerna blir man av med sin båtplats.