Trivselregler

På området råder en huvudregel: Sunt förnuft!
 
Då vi är många som vill både aktivera oss själva med egna projekt och samtidigt känna lugn och ro, krävs en ömsesidig respekt inför alla boende. Detta fungerar bra i Sundänge.
 
Naturligtvis gäller det att värna om miljön. God ordning på både den egna tomten och omgivningen, begränsad trafik med bil och moped på området är självklara ting. Fastighetsägare ska vara behjälplig för områdesansvarig vid behov.
 
Maxhastigheten inom området är 30 km/tim, vilket är viktigt att man respekterar, inte minst med tanke på att det är mycket barn som går och cyklar inom området.
 
Gatunumret ska vara uppmarkerat synligt på fastigheten, bl.a. för att underlätta för räddningstjänsten.
Tag bort märkning där det står tex 0:000, det skall vara tydlig markering av nr tex 18
 
Kontaktuppgifter. Fastighetsägare ansvarar för att föreningen har korrekta kontaktuppgifter (folkbokföringsadress och telefonnummer). Är Du ny på området säg till.
 
Buller och starka ljud som förorsakar störning, t ex gräsklippning, spikning, hög musik, bör ej förekomma mellan kl 21.00 och 09.00.
 
Hundar ska hållas kopplade inom området och får ej medföras till de allmänna badplatserna. Självklart ska hundarna inte uppehålla sig på andra fastighetsägares tomter utan tillstånd. För allas trevnad plockar vi naturligtvis upp efter våra hundar.
 
Camping inom området får inte ske på offentlig plats.
 
Eldning utan särskilt tillstånd får enligt kommunens regler endast ske 30 april, vecka 18 och vecka 40.
 
Häckar får av trafiksäkerhetsskäl inte vara högre än 70 cm inom ett område av 10 meter från vägkorsning.