Ta del av Gillets planer för innevarande år

Äntligen har pandemin släppt sitt värsta grepp och vi kan planera för aktiviteter som vanligt. I år firar Gillet dessutom 10 år vilket vi kommer att uppmärksamma på olika sätt.


Viktiga mål för 2022/2023
- Att genomföra fler inomhusaktiviteter efter pandemins lättnader
- Att ha ett gott samarbete med samfällighetens styrelse  
- Önskan om fler styrelsemedlemmar 
- Att hitta intressenter till en valberedning 

Följande aktiviteter planerar Gillet att genomföra 2022/maj 2023

- Midsommarfirande tillsammans med samfällighetens styrelse 
- Gåbingo 
- Familjedag 
- Minidisco 
- Pubkvällar 
- Tioårs-jubileum
- Knep & Knåp 
- Sommar-gymnastik 
- Julmarknad 
- Julbord  
- Valborgsmässofirande i någon form  

Vi kommer att lämna information och annonsera på vår Facebook-sida, i Sundänges två grupper på Facebook samt på anslagstavlorna i området.


825
828