Styrelsen

"Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv."

Ja, så står det i stadgarna. Just nu består styrelsen av nedan gäng glada och engagerade stugägare.

För att komma i kontakt med styrelsen, mejla sundange.nu@gmail.com eller fyll i kontaktformuläret som finns under menyvalet Kontakt. Vid akuta ärenden kan man ringa vår jourtelefon 070-792 60 30.

 Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Ola Johansson 
Tina Lindström
Jan Benshof
Gitte Friberg
Tommy Svanborg
Ingvar G Wahlström
Rolf Lundberg
Kent Viding
Christer Carlheim-Müller
Arne Larsson

Utöver styrelsen så finns det även andra funktioner i samfälligheten som kan vara bra att känna till. Vill ni komma i kontakt med dessa så använd samma kontaktvägar som ovan.


BåtplatsansvarigDan Vikman
RevisorKjell Thylander

RevisorStefan Dahlin

Revisor suppleantDan vikman

Revisor suppleantSolveig Erlandsson
Valberedning sammankallandeBengt Thelander

ValberedningBritta Jaakkola

ValberedningLotta Ekstedt


822