Ta del av Gillets planer för innevarande år.

I början av varje år presenterar styrelsen en verksamhetsplan som bland annat innehåller de inplanerade aktiviteterna som Gillets medlemmar och andra kan vara med på. Löpande under åter kan nya aktiviteter läggas till beroende på förslag och intresse. Håll ögonen öppna så ni inte missar något...


Verksamhetsplan 2018 - Föreningen Västlanda Gille
Föreningen Västlanda Gille har till syfte att skapa sociala möten och aktiviteter för stugägare i Sundänge. Föreningen startade 2013, då det inte längre blev möjligt för samfällighetsföreningar och andra ekonomiska föreningar att ansvara för sociala aktiviteter.

Föreningen har en styrelse som planerar och ansvarar för innehållet i föreningens verksamhet. Styrelsen har även hjälp av andra frivilliga för att genomföra aktiviteter. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, där medlemmar har vissa förmåner före icke- medlemmar.

Viktiga mål för 2018:
- Öka medlemsantalet med 10% genom bättre marknadsföring på hemsidan 
- Bredda utbudet av aktiviteter genom att erbjuda några nya
- Öka intäkterna genom ökad uthyrning av dansbanan
- Få fler yngre familjer engagerade i arbetet genom att ordna familjeaktiviteter

Följande aktiviteter planerar föreningen att genomföra under 2018
• 31 mars - Valborgsmässofirande med korvgrillning och samling vid brasan
• 11 maj - Tipspromenad för hela familjen 18:00. Pub på kvällen
• 2 juni -  Familjefest med grillning och olika aktiviteter, start 17:00. Pub på kvällen
• 22 juni - Traditionellt midsommarfirande, med klädning av stång, lekar för barnen och fest på kvällen med dans och dj.
• 21 juli - Italiensk fest med underhållning av trubadur.
• 11 augusti - Kräftknytis med underhållning och Pub
• 1 september - Cowboyfest
• 22 september - Oktoberfest

• Aktiviteter på onsdagkvällar i juli, ej klart vad
• Studiecirkeln Knep och knåp som löper under hela året
• Julmarknad i advent
• Julbord

Allt med reservation för ändringar. Ytterligare information om de olika aktiviteterna kommer att finnas på hemsidan, Facebook och anslagstavlorna.  

För att kunna genomföra aktiviteterna hyr Gillet den dansbana som finns i området av samfälligheten. 
I dansbanan finns också ett bibliotek där det finns möjlighet för alla Sundängebor att låna böcker gratis. Biblioteket hålls öppet vintertid söndagar klockan 16:00-17:00. Öppettider under sommarmånaderna kommer att anslås på anslagstavlorna.

Styrelsen Västlanda Gille
Januari 2018

825
828