ARTICLE
20
aeef33656aa7521f44548a724d26c05d
Tillbaka

Årsmöte 2018

Sätt redan nu ett kryss i kalendern lördagen den 12:e maj. Då är det årsmöte på dansbanan med start kl 11:00.
Kom ihåg att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sista mars.
Välkomna!
51