Avgifter

Riktigt allt är inte gratis här i livet...


Medlemsavgiften är för en-personhushåll 200 kronor per fastighet/år och för övriga hushåll (oavsett antal personer i hushållet) 300 kronor per fastighet/år. Ingen faktura skickas ut men ni blir påminda i början av varje år i samband med att fakturan för samfällighetsavgiften skickas ut.

Bankgiro 781-0476
Swish 123 680 90 16 
 
Tänk på att skriva vem du är när du betalar. Fastighetsbeteckning och mejladress är också bra att uppge. 

Hyrkostnad för Dansbanan
Är man medlem i Gillet kan man hyra dansbanan för 300 kronor/tillfälle samt med 500 kronor i deposition. Är du inte medlem är det inte möjligt att hyra dansbanan. Kontaktperson gällande hyra av dansbanan är Ulla-Britt Lithen ullabritt.lithen@gmail.com. 

Mer information om bokning och riktlinjer hittar ni under Gillets arkiv.

825
826