Avgifter

Riktigt allt är inte gratis här i livet...


Medlemsavgiften är för en-personhushåll 200 kronor per fastighet/år och för övriga hushåll (oavsett antal personer i hushållet) 300 kronor per fastighet/år. Ingen faktura skickas utan det är eget ansvar att betala avgiften.

Bankgiro 781-0476
Swish 123 680 90 16 
 
Tänk på att skriva vem du är när du betalar. Fastighetsbeteckning och mejladress är också bra att uppge. 

Hyrkostnad för Dansbanan
Alla boende i Sundänge kan hyra dansbanan för 500 kronor/tillfälle. Kontaktperson gällande hyra av dansbanan är Ulla-Britt Lithén ullabritt.lithen@gmail.com. 

825
826