Medlemsavgift

Det är kostnadsfritt att vara medlem i Gillet

För att bli medlem i Gillet räcker det med en anmälan.

Skicka ett mail till gillet@sundange.nu, ange namn och adress/fastighetsbeteckning, så registreras du som medlem.

Hyrkostnad för Dansbanan
Alla boende i Sundänge kan hyra dansbanan för 500 kronor/tillfälle. Skicka ett mail till gillet@sundange.nu om du är intresserad av att hyra.
825
826