Medlemsavgift

Det är kostnadsfritt att vara medlem i Gillet

För att bli medlem i Gillet räcker det med en anmälan.

Skicka ett mail till vastlandagille@hotmail.com, ange namn och adress/fastighetsbeteckning, så registreras du som medlem.

Hyrkostnad för Dansbanan
Alla boende i Sundänge kan hyra dansbanan för 500 kronor/tillfälle. Kontaktperson gällande hyra av dansbanan är Ulla-Britt Lithén ullabritt.lithen@gmail.com. 

825
826