Styrelsen

"Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv."

Ja, så står det i stadgarna. Just nu består styrelsen av nedan gäng glada och engagerade stugägare.

För att komma i kontakt med styrelsen, mejla kontakt@sundange.nu eller fyll i kontaktformuläret som finns under menyvalet Kontakt. Vid akuta ärenden kan man ringa vår jourtelefon 070-792 60 30.

 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Kent Viding
Marja Ekholm
Annica Barklund
Tommy Svanborg
Gitte Friberg
Siw Wolf
Per Jämtå
Yvonne Berglund
Joakim Andersson
Örjan Ehn
Ingvar G Wahlström

Utöver styrelsen så finns det även andra funktioner i samfälligheten som kan vara bra att känna till. Vill ni komma i kontakt med dessa så använd samma kontaktvägar som ovan.


Båtplatsansvarig
RevisorAnne Tjernberg

RevisorStefan Dahlin
ValberedningPer Ekholm

Valberedning
Micke Lindström

ValberedningLotta Ekstedt
822