Styrelsen

"Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv."

Ja, så står det i stadgarna. Just nu består styrelsen av nedan gäng glada och engagerade stugägare.

För att komma i kontakt med styrelsen, mejla kontakt@sundange.nu eller fyll i kontaktformuläret som finns under menyvalet Kontakt. Vid akuta ärenden kan man ringa vår jourtelefon 070-792 60 30.

 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Vice Ordförande
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Adjungerad
Kent Viding
Tina Lindström
Arne Larsson
Gitte Friberg
Tommy Svanborg
Ingvar G Wahlström
Örjan Ehn
Marja Ekholm
Lena Muckenhirn
Hannah Netzel Bjunge
Per Jämtå
Rolf Lundberg

Utöver styrelsen så finns det även andra funktioner i samfälligheten som kan vara bra att känna till. Vill ni komma i kontakt med dessa så använd samma kontaktvägar som ovan.


BåtplatsansvarigDan Vikman
RevisorExtern
Valberedning sammankallandeBengt Thelander

ValberedningBritta Jakkola

ValberedningLotta Ekstedt822