Styrelsen

"Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv."

Ja, så står det i stadgarna. Just nu består styrelsen av nedan gäng glada och engagerade stugägare.

För att komma i kontakt med styrelsen, mejla kontakt@sundange.nu eller fyll i kontaktformuläret som finns under menyvalet Kontakt. Vid akuta ärenden kan man ringa vår jourtelefon 070-792 60 30.

 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice Ordförande
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Kent Viding
Marja Ekholm
Arne Larsson
Tommy Svanborg
Per Jämtå
Gitte Friberg
Lena Muckenhirn


Utöver styrelsen så finns det även andra funktioner i samfälligheten som kan vara bra att känna till. Vill ni komma i kontakt med dessa så använd samma kontaktvägar som ovan.


BåtplatsansvarigDan Vikman
RevisorKöpings Redovisningsbyrå
ValberedningLotta Ekstedt

ValberedningLena Bergström


822