Ta del av Gillets planer för innevarande år.

Föreningen Västlanda Gille har till syfte att skapa sociala möten och aktiviteter för stugägare i Sundänge. Föreningen har en styrelse som planerar och ansvarar för innehållet i föreningens verksamhet. Styrelsen har även hjälp av andra frivilliga för att genomföra aktiviteter. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, där medlemmar har vissa förmåner före icke medlemmar. Föreningen ska vara lyhörd för de boendes önskemål och erbjuda olika typer av aktiviteter. Målet är att kunna erbjuda alla boende i området ska kunna tillfredsställas i någon form.


Viktiga mål för 2020/2021:

- Då vi inte nådde målet förra året att öka medlemsantalet med 10 % låter vi det stå kvar även 2020/2021. 
- Att hemsidan hålls aktuell och marknadsför föreningen och föreningens aktiviteter. 
- Öka intäkterna genom ökad uthyrning av dansbanan och intäkter från sociala arrangemang

Följande aktiviteter planerar föreningen att genomföra under 2020/2021. 

 Minidisco vid dansbanan för dom yngre, 11 Juli kl 18.00-21.00 
 Familjeaktivitet utomhus18 Juli kl 11.00 , förslag på aktiveter såsom Femkamp, Brännboll, Boule , Bingo , Fotboll eller liknande finns. Försäljning av paketerade produkter såsom godispåsar och läsk kommer förekomma. 
 Pubkvällar är planerade till 25 Juli samt 8 Augusti (kan samköras med kräftknytis el. liknande). 
 Den traditionella Cowboyfesten är planerat till Okt/Nov , datum ej klart. 
 Under Höstlovet v.44 planeras en Halloweenfest, datum och tid ej klart. 
 Studiecirkeln Knep och knåp fortsätter hela året Biblioteket kl 16.00 Söndagar.  Julbord 5 December. 
 Det kan ske ett antal utflykter under hösten/våren. Bla Åsby trädgård. 
 Valborgsmässofirande 30 April 2021 

Allt med reservation för ändringar. 

Listan är kortare det här året pga av pågående Corona Pandemi. Folkhälsomyndigheten har infört restriktioner för större sociala arrangemang och Gillet följer myndighetens rekommendationer noga. 

Ytterligare information om de olika aktiviteterna kommer att finnas på hemsidan, Gillets facebooksida och anslagstavlorna. För att kunna genomföra aktiviteterna hyr Gillet den dansbana som finns i området av samfälligheten. I dansbanan finns också ett bibliotek där det finns möjlighet för alla Sundängebor att låna böcker gratis. Biblioteket hålls öppet vintertid söndagar klockan 1600-1700 . Öppettider under sommarmånaderna kommer att anslås på anslagstavlorna. 

22 Juni 2020 
Styrelsen Västlanda Gille
825
828