ARTICLE
17
267846032cd7ac47ea7be32fcc230eb3
Tillbaka

Dämmet i ån

Nacka tingsrätt (Mark- och miljödomstolen) kräver att vi ska riva dämmet.
Nacka tingsrätt (Mark- och miljödomstolen) har den 2017-12-07 kommit med en dom angående borttagandet av vårt dämme/skibord i ån. Vi kommer noggrant följa händelserna och ha koll på vattennivån i sjön efter borttagandet.

51