ARTICLE
93
c512f2b41d2714ade899c3f30a9ff0a0
Tillbaka

Extra årsmöte Gillet

Kallelse till extra årsmöte lördagen den 27 januari kl. 15.00 på dansbanan i Sundänge
Kallelse till extra årsmöte lördagen den 27 januari kl. 15.00 på dansbanan i Sundänge

Möjlighet finns att delta digitalt via teams, skicka ett mail till vastlandagille@hotmail.com så får du en länk innan mötet 

Dagordning: 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet 
§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare 
§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
§ 5 Fastställande av dagordning 
§ 6 Ändring av medlemsavgift för 2024, se bifogat förslag från styrelsen 
§ 7 Avslutning 
51