ARTICLE
76
88ff915070ad119ed9e1950a0f2a81dd
Tillbaka

Nytt styrelseprotokoll samt årsmöte

Idag är det årsmöte klockan 11. Idag finns även nytt protokoll från det senaste styrelsemötet att läsa.
Logga in och läs mer om vad som står i protokollet. Finns i dokumentarkivet under ORDNING & REDA.
51