ARTICLE
42
58b981bb1ab62cd82854653f19409ce9
Tillbaka

Senaste styrelseprotokollet

I augusti hölls ett styrelsemöte och nu finns protokollet att läsa i vårt dokumentarkiv.
Man når protokollet genom att logga in på hemsidan och klicka sig fram till dokumentarkivet som finns under menyvalet ORDNING & REDA.
51