ARTICLE
71
50fa4498977e93117173c68b5bd95c9b
Tillbaka

Styrelsemöte februari

Nu finns protokoll att läsa från styrelsens senaste möte
Logga in på hemsidan och klicka på menyvalet ORDNING & REDA och sedan DOKUMENTARKIV så hittar du alla protokoll från bland annat styrelsemöten. Nu även det senaste mötet som styrelsen hade den 6:e februari.
51