ARTICLE
27
6741c51f8fb3f48cb9108c5ddff6daab
Tillbaka

Styrelsens arbete

Frågor har ställts till styrelsen och här kommer svaren
Styrelsen fick för en tid sedan en del frågor kring vårt arbete. Vad är tankarna med pengarna som finns, vad går pengarna för båtplatserna till, styrelsens sammansättning och en hel del annat.

Vi (styrelsen) tycker att det är bra frågor som berör alla som bor i Sundänge - oavsett om man bor permanent eller har en sommarstuga.

51