ARTICLE
91
72fdaf5be1bdd0f508b44fd3bcc7d107
Tillbaka

Vattenmängden i Sundänge

En skrivelse från ordförande kring vattensituationen i Sundänge just nu

Sundängebor!

Som ni kanske märkt så är det mycket vatten i området just nu. Det vill vi ju förstås inte ha, men enligt sakkunniga på kommunen och VME så är det inte så mycket vi kan göra. Efter nästan två månaders regn har grundvattennivån höjts rejält och marken är mättad. Nytt regn sjunker inte ner i marken och har ingenstans att ta vägen. Dessutom är hela Sundänge byggt på en sjöbotten bestående av en nästan vattentät blålera vilket försvårar avrinning ytterligare.

Det är inte bara i Sundänge som vattennivåerna i sjöar, åar och vattendrag är extremt höga. Det är likadant i hela Sverige. Och vissa områden i vår närhet har drabbats extra hårt. Runt Västerås har flera områden spärrats av och stugägare får inte ens tillåtelse att besöka sina fritidshus. Många vägar i Västmanland har stängts på grund av rasrisk och SMHI har utfärdat Röd varningsnivå på vissa ställen.

Förra året rensades krondiken på flera sträckor, många tomtdiken förbättrades och trummor under vägar byttes. I år har ytterligare trummor bytts och vi har fortsatt förbättringen av tomtdiken och gjort avrinning från vägarna (som dessutom har hyvlats och fått ett lager nytt grus). Och dammarna i Brandforsen är helt öppna. Det enda vi kan hoppas på nu är att det slutar regna så vattnet kan börja sjunka undan.

Med hopp om ett torrt och soligt september,

Ola

Ordförande

Västlanda samfällighetsförening

51